Be SAFE - Be HAPPY

Valg av ansatterepresentanter til bedriftsstyrene

17.09.13 - Skrevet av: admin admin
Info 14/13 - Valg av ansatterepresentanter - Dialogmøter

Valg av ansatte representanter til bedriftsstyret i Sodexo Remote Sites Norge AS og Sodexo Mobile Units AS

Klubben har i samarbeid med Sodexoklubben i Industri Energi foreslått lister til valg av ansatte representanter til bedriftsstyrene.

Det skal velges 2 styrerepresentanter, 2 observatører og 2 varavalgte til hvert av styrene. Valget blir gjort i den rekkefølgen de står.

Listene fra klubbene er som følger:

Sodexo Remote Sites Norge AS            Sodexo Mobile Units AS

Kai Morten Anda                                    Kenneth Toftegård

Leif Harall Salomonsen                          Even Husa

Randi Junker                                          John Tunheim

Bjørn Arild Søyseth                                Tom Ove Dyrnes

Tore Gilje Jacobsen                                Anne Mortensen

Anne Kristine Lauvvik                             Miriam Figved

Da det ikke er innkommet flere forslag til lister, er disse de nye ansatte representantene til styrene i Sodexo Remote Sites og Sodexo Mobile Units.

Dialogmøter

Klubben oppfordrer medlemmer til å ta med seg tillitsvalgt på disse møtene. Det meldes fra medlemmer som har gått alene i disse møtene at det ikke alltid har vært så kjekt.