Be SAFE - Be HAPPY

Endringsprosess Transocean kontrakt

23.08.13 - Skrevet av: admin admin
Info 13/13 - Endringsprosess - Lokalt lønnsoppgjør forpleiningssjefer - Fotokonkurranse

Endringsprosess Transocean kontrakt

Bedriften har besluttet å igangsette en endringsprosess på Transocean kontrakten. I første omgang vil dette gjelde TO Spitsbergen og TO Searcher da disse er pekt ut som pilotrigger av Transocean.

Bedriften har en prosedyre (KV 08) som skal følges i slike endringsprosesser. Dette for å sikre kvalitet i prosessen og arbeidstakermedvirkning. Det betyr i første omgang at klubbene og vernetjenesten utpeker representanter som har god kjennskap til det aktuelle området til å delta i en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal bl.a. sikre at det er gjennomført relevante analyser og foretatt en vurdering av mulige HMS konsekvenser knyttet til endringen. Når dette er gjort skal endringsprosessen behandles i AMU før eventuell implementering.

Lokale lønnsforhandlinger forpleiningssjefer

Årets lokale lønnsforhandlinger for forpleiningssjefene er nå ferdig og signert. Resultatet ble at alle i denne gruppen uavhengig av arbeidsområde får et årlig generelt lønnstillegg på minimum 18 500 kroner, inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

UNG gruppens fotokonkurranse

Det nærmer seg frist for fotokonkurransen. Les mer her: http://www.safeklubben.no/index.cfm?id=400990

Til nå har vi fått inn rundt 40 bidrag.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn bilder til epost: sodexo@safe.no