Be SAFE - Be HAPPY

Anbud, kontrakter og endringsprosess

14.06.13 - Skrevet av: admin admin
Info 10/13

Anbud og kontrakter

Shell: Landkontrakten løper til 1. August og overføres da til ESS. Offshorekontrakten (Draugen) overføres fra ESS til Sodexo pr. 1. Desember. Virksomhetsoverdragelse vil bli lagt til grunn ved kontraktskifte.

Exxon: Anbud på FM tjenester på kontorbygget i Stavanger ble vunnet av Sodexo. Offshorekontrakten er som kjent ute på anbud og det forventes en avklaring den nærmeste måneden.

Songa: Det arbeides med anbud på Songa sine rigger. Dette er spennende da en vet at det vil komme flere nye rigger fremover.

Rowan: Det forventes at det vil komme anbudsinnbydelse fra Rowan i løpet av sommeren.

Endringsprosess North Atlantic Drilling kontrakten

Bedriften har besluttet å gjennomføre en endringsprosess på NADL riggene. Bakgrunnen for dette er å sikre at kontrakten videreføres og blir økonomisk forsvarlig.

Bedriften har en prosedyre (KV 08) som skal følges i slike endringsprosesser. Dette for å sikre kvalitet i prosessen og arbeidstakermedvirkning. Det betyr i første omgang at klubbene og vernetjenesten utpeker representanter som har god kjennskap til det aktuelle området til å delta i en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal bl.a. sikre at det er gjennomført relevante analyser og foretatt en vurdering av mulige HMS konsekvenser knyttet til endringen. Når dette er gjort skal endringsprosessen behandles i AMU før eventuell implementering.